Antud projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni Horisont 2020 programmi Marie Skłodowska-Curie meetmest, lepingu nr 722750 alusel

Meremäe
Reede 25.09
11.00 - 11.45
Teadusdessandid koolides: Riin Tamm "DNA imeline maailm"
Eesti teadlased rändavad kõikjal Eestis, tutvustades kooliõpilastele oma tegevusvaldkondi, avastusi, plaane ja idei...

Eesti teadlased rändavad kõikjal Eestis, tutvustades kooliõpilastele oma tegevusvaldkondi, avastusi, plaane ja ideid. Rohkelt tarku vastuseid ja veelgi rohkem tarku küsimusi!

25. septembril räägib Riin Tamm Meremäe Kooli õpilastele DNA imelisest maailmast
11.00 - 11.45
Meremäe Kool, Meremäe