Antud projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni Horisont 2020 programmi Marie Skłodowska-Curie meetmest, lepingu nr 722750 alusel

Konguta
Neljapäev 24.09
18.00
Öökool täis teadust!
24. septembril ootab Konguta Kool teadushuvilisi juba traditsiooniks saanud Öökooli!18.00 Meditsiiniteadlaste avade...
24. septembril ootab Konguta Kool teadushuvilisi juba traditsiooniks saanud Öökooli!
  • 18.00 Meditsiiniteadlaste avadefilee
  • 18.30-19.00 Meditsiinilaborite sisustamine. Tegutsevad 10 laborit, mida juhendavad erialaspetsialistid, vastava eriharidusega lapsevanemad ja õpetajad.
  • 19.00- 22.00 töötavad töötubadena Verelabor, Hügieenilabor, Lahkamislabor, Radioloogialabor, Diagnostika labor, Psühholoogialabor, Krimilabor, Digilabor, Kristalloteraapia labor ja Füsioloogialabor
  • 22.00-00.00 Teaduskonverents, laboritulemuste ja posterettekannete tutvustamine.
  • 00.00-01.00 Meditsiiniline disko.
Lisainfo: liina@konguta.ee
18.00
Konguta Kool, Annikoru küla, Konguta vald