Antud projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni Horisont 2020 programmi Marie Skłodowska-Curie meetmest, lepingu nr 722750 alusel

Jõgeva
Esmaspäev 21.09
Saame terveks! Ravivõtted vanavanematelt ja lastekirjandusest
"Ma naudin paranemist. See on see, mis annab haigusele väärtuse." (G.B. Shaw). Uurime, missuguseid haigusi ja kui...
"Ma naudin paranemist. See on see, mis annab haigusele väärtuse." (G.B. Shaw). Uurime, missuguseid haigusi ja kuidas onravinud meie vanemad ja vanavanemad. Teeme tutvust ravitsejatega lastekirjandusest. Kutsume külalisi. Joonistame ja leiutame. Jõgeva Põhikooli sündmused on mõeldud kooliperele.

21.-25. septembril arutleme iga päev igas klassis ühe põneva ja temaatilise teadusuudise üle
Iga vanuseastme klasse seob sel nädalal läbiv teema erinevates ainetundides. Reedel toimub mälumäng, milles küsimused käsitlevad just nädala jooksul uuritut-tutvustatut.

 • 1.-4. klassid. Uurime, kes on lastekirjanduses ravitsemisega tegelenud ja missuguseid ravivõtteid nad kasutasid (Pipi, Karlsson, Kunksmoor, Sammalhabe jt). Uurimistöö tulemusel valmistab iga klass postri või lavalise esinemise, mida tutvustatakse üksteisele ning vanema vanuseastme klassidele. Lisaks leiutab iga klass ravimi laiskuse, ebaviisakuse vm halva harjumuse vastu ning tutvustab ka seda.
 • 5.-7. klassid. Uurime vanemate ja vanavanemate lapsepõlve-aegseid koduseid raviviise ja -meetodeid, iga klass koostab uurimistöö tulemustest postri, video vm näitliku materjali ning tutvustab seda teistele
 • 8. klass. Uurime erinevate ravimite ja haiguste ajalugu ning koostame selle põhjal näitliku materjali.
 • 9. klass. Uurime ravimireklaamide mõttekust/mõttetust reklaami sisu, keele ja mõjutamise aspektist ning tutvustame seda teistele. Ka tutvustatakse eelmisel õppeaastal valminud loovtöid hambapastade koostisest.
 • 5. ja 8. klassi arvutiõpetuse tundides räägime lähemalt arvutisõltuvusest
 • Füsioterapeudid näitavad kehalise kasvatuse tundides kasulikke harjutusi kõvera selja ja laiskade jalgade vastu
Lisainfo: anneli.jame@jpk.edu.ee
Jõgeva Põhikool, Rohu 10
Teisipäev 22.09
Saame terveks! Ravivõtted vanavanematelt ja lastekirjandusest
"Ma naudin paranemist. See on see, mis annab haigusele väärtuse." (G.B. Shaw). Uurime, missuguseid haigusi ja kuida...
"Ma naudin paranemist. See on see, mis annab haigusele väärtuse." (G.B. Shaw). Uurime, missuguseid haigusi ja kuidas onravinud meie vanemad ja vanavanemad. Teeme tutvust ravitsejatega lastekirjandusest. Kutsume külalisi. Joonistame ja leiutame. Jõgeva Põhikooli sündmused on mõeldud kooliperele.

21.-25. septembril arutleme iga päev igas klassis ühe põneva ja temaatilise teadusuudise üle
Iga vanuseastme klasse seob sel nädalal läbiv teema erinevates ainetundides. Reedel toimub mälumäng, milles küsimused käsitlevad just nädala jooksul uuritut-tutvustatut.

 • 1.-4. klassid. Uurime, kes on lastekirjanduses ravitsemisega tegelenud ja missuguseid ravivõtteid nad kasutasid (Pipi, Karlsson, Kunksmoor, Sammalhabe jt). Uurimistöö tulemusel valmistab iga klass postri või lavalise esinemise, mida tutvustatakse üksteisele ning vanema vanuseastme klassidele. Lisaks leiutab iga klass ravimi laiskuse, ebaviisakuse vm halva harjumuse vastu ning tutvustab ka seda.
 • 5.-7. klassid. Uurime vanemate ja vanavanemate lapsepõlve-aegseid koduseid raviviise ja -meetodeid, iga klass koostab uurimistöö tulemustest postri, video vm näitliku materjali ning tutvustab seda teistele
 • 8. klass. Uurime erinevate ravimite ja haiguste ajalugu ning koostame selle põhjal näitliku materjali.
 • 9. klass. Uurime ravimireklaamide mõttekust/mõttetust reklaami sisu, keele ja mõjutamise aspektist ning tutvustame seda teistele. Ka tutvustatakse eelmisel õppeaastal valminud loovtöid hambapastade koostisest.
 • 5. ja 8. klassi arvutiõpetuse tundides räägime lähemalt arvutisõltuvusest
 • Füsioterapeudid näitavad kehalise kasvatuse tundides kasulikke harjutusi kõvera selja ja laiskade jalgade vastu
Lisainfo: anneli.jame@jpk.edu.ee
Jõgeva Põhikool, Rohu 10
Kolmapäev 23.09
Saame terveks! Ravivõtted vanavanematelt ja lastekirjandusest
"Ma naudin paranemist. See on see, mis annab haigusele väärtuse." (G.B. Shaw). Uurime, missuguseid haigusi ja kuida...
"Ma naudin paranemist. See on see, mis annab haigusele väärtuse." (G.B. Shaw). Uurime, missuguseid haigusi ja kuidas onravinud meie vanemad ja vanavanemad. Teeme tutvust ravitsejatega lastekirjandusest. Kutsume külalisi. Joonistame ja leiutame. Jõgeva Põhikooli sündmused on mõeldud kooliperele.

21.-25. septembril arutleme iga päev igas klassis ühe põneva ja temaatilise teadusuudise üle
Iga vanuseastme klasse seob sel nädalal läbiv teema erinevates ainetundides. Reedel toimub mälumäng, milles küsimused käsitlevad just nädala jooksul uuritut-tutvustatut.

 • 1.-4. klassid. Uurime, kes on lastekirjanduses ravitsemisega tegelenud ja missuguseid ravivõtteid nad kasutasid (Pipi, Karlsson, Kunksmoor, Sammalhabe jt). Uurimistöö tulemusel valmistab iga klass postri või lavalise esinemise, mida tutvustatakse üksteisele ning vanema vanuseastme klassidele. Lisaks leiutab iga klass ravimi laiskuse, ebaviisakuse vm halva harjumuse vastu ning tutvustab ka seda.
 • 5.-7. klassid. Uurime vanemate ja vanavanemate lapsepõlve-aegseid koduseid raviviise ja -meetodeid, iga klass koostab uurimistöö tulemustest postri, video vm näitliku materjali ning tutvustab seda teistele
 • 8. klass. Uurime erinevate ravimite ja haiguste ajalugu ning koostame selle põhjal näitliku materjali.
 • 9. klass. Uurime ravimireklaamide mõttekust/mõttetust reklaami sisu, keele ja mõjutamise aspektist ning tutvustame seda teistele. Ka tutvustatakse eelmisel õppeaastal valminud loovtöid hambapastade koostisest.
 • 5. ja 8. klassi arvutiõpetuse tundides räägime lähemalt arvutisõltuvusest
 • Füsioterapeudid näitavad kehalise kasvatuse tundides kasulikke harjutusi kõvera selja ja laiskade jalgade vastu
Lisainfo: anneli.jame@jpk.edu.ee
Jõgeva Põhikool, Rohu 10
Neljapäev 24.09
Saame terveks! Ravivõtted vanavanematelt ja lastekirjandusest
"Ma naudin paranemist. See on see, mis annab haigusele väärtuse." (G.B. Shaw). Uurime, missuguseid haigusi ja kuida...
"Ma naudin paranemist. See on see, mis annab haigusele väärtuse." (G.B. Shaw). Uurime, missuguseid haigusi ja kuidas onravinud meie vanemad ja vanavanemad. Teeme tutvust ravitsejatega lastekirjandusest. Kutsume külalisi. Joonistame ja leiutame. Jõgeva Põhikooli sündmused on mõeldud kooliperele.

21.-25. septembril arutleme iga päev igas klassis ühe põneva ja temaatilise teadusuudise üle
Iga vanuseastme klasse seob sel nädalal läbiv teema erinevates ainetundides. Reedel toimub mälumäng, milles küsimused käsitlevad just nädala jooksul uuritut-tutvustatut.

 • 1.-4. klassid. Uurime, kes on lastekirjanduses ravitsemisega tegelenud ja missuguseid ravivõtteid nad kasutasid (Pipi, Karlsson, Kunksmoor, Sammalhabe jt). Uurimistöö tulemusel valmistab iga klass postri või lavalise esinemise, mida tutvustatakse üksteisele ning vanema vanuseastme klassidele. Lisaks leiutab iga klass ravimi laiskuse, ebaviisakuse vm halva harjumuse vastu ning tutvustab ka seda.
 • 5.-7. klassid. Uurime vanemate ja vanavanemate lapsepõlve-aegseid koduseid raviviise ja -meetodeid, iga klass koostab uurimistöö tulemustest postri, video vm näitliku materjali ning tutvustab seda teistele
 • 8. klass. Uurime erinevate ravimite ja haiguste ajalugu ning koostame selle põhjal näitliku materjali.
 • 9. klass. Uurime ravimireklaamide mõttekust/mõttetust reklaami sisu, keele ja mõjutamise aspektist ning tutvustame seda teistele. Ka tutvustatakse eelmisel õppeaastal valminud loovtöid hambapastade koostisest.
 • 5. ja 8. klassi arvutiõpetuse tundides räägime lähemalt arvutisõltuvusest
 • Füsioterapeudid näitavad kehalise kasvatuse tundides kasulikke harjutusi kõvera selja ja laiskade jalgade vastu
Lisainfo: anneli.jame@jpk.edu.ee
Jõgeva Põhikool, Rohu 10
Reede 25.09
Saame terveks! Ravivõtted vanavanematelt ja lastekirjandusest
"Ma naudin paranemist. See on see, mis annab haigusele väärtuse." (G.B. Shaw). Uurime, missuguseid haigusi ja kuida...
"Ma naudin paranemist. See on see, mis annab haigusele väärtuse." (G.B. Shaw). Uurime, missuguseid haigusi ja kuidas onravinud meie vanemad ja vanavanemad. Teeme tutvust ravitsejatega lastekirjandusest. Kutsume külalisi. Joonistame ja leiutame. Jõgeva Põhikooli sündmused on mõeldud kooliperele.

21.-25. septembril arutleme iga päev igas klassis ühe põneva ja temaatilise teadusuudise üle
Iga vanuseastme klasse seob sel nädalal läbiv teema erinevates ainetundides. Reedel toimub mälumäng, milles küsimused käsitlevad just nädala jooksul uuritut-tutvustatut.

 • 1.-4. klassid. Uurime, kes on lastekirjanduses ravitsemisega tegelenud ja missuguseid ravivõtteid nad kasutasid (Pipi, Karlsson, Kunksmoor, Sammalhabe jt). Uurimistöö tulemusel valmistab iga klass postri või lavalise esinemise, mida tutvustatakse üksteisele ning vanema vanuseastme klassidele. Lisaks leiutab iga klass ravimi laiskuse, ebaviisakuse vm halva harjumuse vastu ning tutvustab ka seda.
 • 5.-7. klassid. Uurime vanemate ja vanavanemate lapsepõlve-aegseid koduseid raviviise ja -meetodeid, iga klass koostab uurimistöö tulemustest postri, video vm näitliku materjali ning tutvustab seda teistele
 • 8. klass. Uurime erinevate ravimite ja haiguste ajalugu ning koostame selle põhjal näitliku materjali.
 • 9. klass. Uurime ravimireklaamide mõttekust/mõttetust reklaami sisu, keele ja mõjutamise aspektist ning tutvustame seda teistele. Ka tutvustatakse eelmisel õppeaastal valminud loovtöid hambapastade koostisest.
 • 5. ja 8. klassi arvutiõpetuse tundides räägime lähemalt arvutisõltuvusest
 • Füsioterapeudid näitavad kehalise kasvatuse tundides kasulikke harjutusi kõvera selja ja laiskade jalgade vastu
Lisainfo: anneli.jame@jpk.edu.ee
Jõgeva Põhikool, Rohu 10