Antud projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni Horisont 2020 programmi Marie Skłodowska-Curie meetmest, lepingu nr 722750 alusel

Viimsi
Kolmapäev 24.09
19.00 - 21.00
Teadlaste Öö Festival Viimsi Koolis
Viimsi Koolist on saanud kolmel korral killuke üleeuroopalisest Teadlaste Öö projektist, millega oleme jäädvustanud V...

Viimsi Koolist on saanud kolmel korral killuke üleeuroopalisest Teadlaste Öö projektist, millega oleme jäädvustanud Viimsi Euroopa teaduskaardile! Õhtu jooksul on põnevaid teadustubasid külastanud üle 200 huvilise koolieelikutest vanavanemateni. Ei saa ka sellel aastal teisiti, sest Teadlaste Öö tuleb taas. Muudame üheks õhtuks koolimaja tõeliseks teadusasutuseks, kus on võimalik kogeda teadussaavutuste rakendusi igapäevaelus.

Mis on inimese tähtsaim vara? Loomulikult tervis! Igal inimesel peab olema oskus ja võimalus teha tervislikke valikuid, mis omakorda on kogu ühiskonna eduka arengu üks oluline eeltingimus. Kuidas teha õigeid valikuid, millel on teaduslik tagapõhi? Just selleks peadki tulema Viimsi Kooli.

Selle aastal on meie Teadlaste Öö Festivali kandvaks teemaks „Teadus inimese tervise teenistuses“.

Õhtu jooksul on võimalik osaleda sellistes põnevates teadustubades nagu:

 • 19-20. Ruum C-315. Mida söön? Tagli Pitsi, TTÜ Toiduainete Instituudi dotsent.
  Töötoas antakse esmased oskused oma toitumise analüüsimiseks tasuta internetipõhise toitumisprogrammiga NutriData. Räägitakse, kuidas menüüsid sisestada, millele tähelepanu pöörata, kuidas tulemusi saada ning mida ja kuidas saadud tulemuste põhjal oma toitumises muuta. Sobib kõigile neile, kel vähegi soovi teada saada, kuidas nad tegelikult söövad. 
  Sobib 4.-9. klassile, aga ka teistele huvilistele.
  Max. 20 inimest, etteregistreerimisega: www.eformular.com/sipelgas/toitumine.html
 • 19-20. Ruum C-302. Söömine: müüdid ja tegelikkus - Prof. Raivo Vokk, TTÜ Toiduainete Instituudi Toiduteaduse õppetooli juhataja. 
  Toitumises on lihtsad ja üldtuntud põhitõed, mis aga ajapikku pisut muutuvad. Paljud loovad endale teatud illusioone õigest toitumisest ja tervislikust eluviisist. Räägime siis müütidest ja tegelikkusest toiduga seonduvalt. 
  Sobib 7.-12. klassile, aga ka teistele huvilistele.
  Max. 20 inimest, etteregistreerimisega: www.eformular.com/sipelgas/vokk.html
 • 19-20.30. Ruum C-222. Praktilised tervisetestimise võimalused koolis: kopsumahu mõõtmine, kätejõud, step- ja tasakaalutest, painduvus jne  –   Kristi Pedak, TLÜ Terviseteaduse ja Spordi Instituut. 
  Sobib 1.-8. klassile, aga ka teistele huvilistele.
  Max. 20 inimest, etteregistreerimisega: www.eformular.com/sipelgas/tervisetestimine.html
 • 19-20.30. Ruum C-210. Mida räägivad geenid tervisest? - Riin Tamm, Indrek Etverk, Tuuliki Biene, Anett Laarmann, Kertu Liis Krigul, TÜ.
  Räägime terviseriskide hindamisest, teeme katseid ja näitame, kuidas seda päris elus tehakse.
  Sobib 7.-12. klassile, aga ka teistele huvilistele.
  Max. 20 inimest, etteregistreerimisega: www.eformular.com/sipelgas/geenid.html
 • 19-20.30. Ruum C-208. Psühhobuss korraldab inimkatseid - Madis Vasser, TÜ. Psühholoogiatudengid viivad läbi mõned meelelahutuslikud inimkatsed ja selgitavad, kuidas saab igapäevaelulistele probleemidele teaduslikult läheneda. Töötoas saad katsetada ajuseadmetega ja viime läbi mõned psühholoogia-alased võistlused, mille käigus võid avastada mõne enda varjatud ande. Igal juhul õpid pärast Psühhobussi esinemist ennast paremini tundma! 
  Sobib 5.-9. klassile, aga ka teistele huvilistele.
  Max. 40 inimest, etteregistreerimisega: www.eformular.com/sipelgas/buss.html
 • 19-20.30. Ruum C-204. Kehakeel – Sergei Drõgin, TÜ.
  Kas kehakeel on olulisem kui kõnekeel? Mil moel mõjutab kehakeel sinu edastavat sõnumit? Kuidas oma kehakeelega anda edasi positiivseid sõnumeid (näiteks siis, kui oled sisseastumiseksamitel või tööintervjuul). Kõike seda kuuleb ja saab läbi proovida Sergei Drõgini kehakeele õpitoas. 
  Sobib 6.-12. klassile, aga ka teistele huvilistele.
  Max. 20 inimest, etteregistreerimisega: www.eformular.com/sipelgas/kehakeel.html
 • 19-20.30. Ruum C-231. Kiivrid säästavad jalgratturite, rulluisutajate ja rulatajate elusid. PERHi erakorralise kirurgia noored teadlased Sten SaarIngrid Merioja ja Taavi Põdramägi
  Sobib 1.-6. klassile, aga ka teistele huvilistele.
  Max. 20 inimest, etteregistreerimisega: www.eformular.com/sipelgas/kiivrid.html
 • 19-20.30. Ruum C-223. Füsioteraapia - Merilin Võsu, TÜ.
  Räägime sellest, mis on üldse füsioteraapia ja mida füsioterapeut teeb. Arutame, miks on kehaline aktiivsus tähtis, saame teada, milline on õige rüht ja miks see oluline on ning õpime ka ise rühti hindama. NB! Kõik füsioteraapiahuvilised võiksid tulla sportlikes riietes. 
  Sobib 1.-9. klassile, aga ka teistele huvilistele
  Max. 20 inimest, eelregistreerimisega: www.eformular.com/sipelgas/teraapia.html
 • 19-20.30. Gümnastikaruumis. Tervislik ja/või tervise harjutus - Martin Vahimets, TÜ Rocki füsioterapeut.
  Hea rüht, koordineeritud lihastöö ja liigutused põhinevad peamiselt lihasreflekside tekkel. Optimaalne pinge ja elastsus lihases tekib sensoorse vastusena väliskeskkonnast tulenevale infole. Seetõttu tuleks lihasskeletisüsteemi treenida ja arendada võimalikult mitmekülgselt, et ennetada vigastusi, tõsta sooritusvõimet ning taastuda traumadest. Oluline on tervislikult ja organiseeritult treenida, et ennetada skeletilihassüsteemi häireid ja ülekoormusi. Tervislik ja/või tervise harjutus on tänapäevases treeningprotsessis strateegiliseks osaks tagades lihaskoordinatsiooni ja funktsionaalse terviklikkuse. NB! Osalejad võiksid tulla sportlikes riietes.
  Sobib 8.-12. klassile, aga ka teistele huvilistele.
  Max. 20 inimest, eelregistreerimisega: www.eformular.com/sipelgas/martin.html
 • 19-20.30. Ruumis C-245. Kätepesu varjatud pool - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.
  Teadustoas räägitakse kätehügieeni pimedamast poolest. Arvame ju küll, et meie käed on puhtad, aga kahjuks saame tõestada kaasaegse teadustehnika abil, et meie käed (mitte ainult laste, vaid ka vanemate ja õpetajate käed!) on sageli ka peale pesemist ikka pisikute ja bakterite mõnusaks kasvulavaks. Teadustoas õpime koos, kuidas käsi õigesti pesta ja miks see nii oluline on! 
  Sobib 1.-6. klassile, aga ka teistele huvilistele.
  Max. 20 inimest, eelregistreerimisega: www.eformular.com/sipelgas/pesemine.html
 • 19-20.30. Ruumis C-241. Tähelepanu! Dopingukontroll!! - Kristel Berendsen ja Elina Kivinukk, SA Eesti Antidoping.
  Dopinguvastane võitlus kaasab tipptasemel spetsialiste ja teadlasi üle maailma ja põhineb ühtsetel reeglitel - Maailma Antidopingu Koodeksil. Töötoas saab aimu dopinguvastase võitluse erinevatest osadest - kuidas määratakse spordis keelatud aineid ja millised ohud kaasnevad toidulisanditega, kuidas toimub dopingukontroll ning mismoodi analüüsitakse dopinguproove. Sobib 8.-12. klassile, aga ka teistele huvilistele.
  Max. 20 inimest, eelregistreerimisega: www.eformular.com/sipelgas/dop.html
 • 19-20.30. Ruumis C-305. Müra ja selle mõõtmine - Mart Reinvee, EMÜ. 
  Järjest enam võib meediast leida viiteid müraprobleemile. Kirutakse linnaliiklusega kaasnevat müra, korrakaitseseadus keelab tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra ja inimestele heidetakse ette kõrvaklappidest tuleva muusika liigset valjust. Kuid mida täpsemalt müraks nimetada? Kui vali on liiga vali? Kuidas on seda võimalik mõõta ja hinnata? NB! Osavõtjatel palun (võimalusel) kaasa võtta isiklik muusikaesitusvahend (pleier, telefon vms) ja kõrvaklapid.
  Sobib 4.-9. klassile, aga ka teistele huvilistele.
  Max. 20 inimest, eelregistreerimisega: www.eformular.com/sipelgas/mootmine.html
19.00 - 21.00
Viimsi Kool, Randvere tee 8
Reede 26.09
19.00 - 20.00
Teadlaste Öö Randvere Koolis
Viimsi Koolist on saanud kolmel korral killuke üleeuroopalisest Teadlaste Öö projektist, millega oleme jäädvustanud V...

Viimsi Koolist on saanud kolmel korral killuke üleeuroopalisest Teadlaste Öö projektist, millega oleme jäädvustanud Viimsi Euroopa teaduskaardile! Õhtu jooksul on põnevaid teadustubasid külastanud üle 200 huvilise koolieelikutest vanavanemateni. Ei saa ka sellel aastal teisiti, sest Teadlaste Öö tuleb taas. Muudame üheks õhtuks koolimaja tõeliseks teadusasutuseks, kus on võimalik kogeda teadussaavutuste rakendusi igapäevaelus.

Mis on inimese tähtsaim vara? Loomulikult tervis! Igal inimesel peab olema oskus ja võimalus teha tervislikke valikuid, mis omakorda on kogu ühiskonna eduka arengu üks oluline eeltingimus. Kuidas teha õigeid valikuid, millel on teaduslik tagapõhi? Just selleks peadki tulema Randvere Kooli.

Selle aastal on meie Teadlaste Öö kandvaks teemaks „Teadus inimese tervise teenistuses“.

 • 19-20. Aulas. Mida söön? - Tagli Pitsi, TTÜ Toiduainete Instituudi dotsent.
  Töötoas antakse esmased oskused oma toitumise analüüsimiseks tasuta internetipõhise toitumisprogrammiga NutriData. Räägitakse, kuidas menüüsid sisestada, millele tähelepanu pöörata, kuidas tulemusi saada ning mida ja kuidas saadud tulemuste põhjal oma toitumises muuta. Sobib kõigile neile, kel vähegi soovi teada saada, kuidas nad tegelikult söövad.
  Sobib 1.-5. klassile, aga ka kõigile teistele huvilistele
  Max. 30 inimest, eelregistreerimisega: www.eformular.com/sipelgas/randveretoitumine.html
Lisainfo:
www.viimsi.edu.ee
www.randverekool.edu.ee
19.00 - 20.00
Randvere Kool, G.H. Schüdlöffeli tee 4